Regulament Concurs

Pizza Fest- East European Championship
7-9 iunie, 2019, Prima ediție
Organizator
Concursul Pizza Fest- East European Pizza Championship este organizat de SC PIZZAFEST ENTERTAINMENT SRL în colaborare cu Asociația Pizzaioli in Giro per il Mondo și cu susținerea PGM România (link https://www.facebook.com/groups/927381287457348/).

Colaboratorul APGM este o asociație liber constituită, cu caracter voluntar, non-profit, în virtutea art. 18 din Constituția Italiei, art. 36 de Cod Civil, în asociația cu denumirea „Associazione Pizzaioli in Giro per il Mondo”, Caduti di Nassirya 20/52, Cap 47924 Rimini, Italia. https://www.pizzaioliingiroperilmondo.com/

SC PIZZAFEST ENTERTAINMENT SRL va fi denumită în continuare ORGANIZATOR.

Etape
Etapa de înscriere: 22/02/2019- 21/05/2019. Înscrierile se vor face online pe site-ul oficial www.pizzafest.ro.
Înscrierea este considerată fermă în momentul confirmării plății online a taxei de participare de 90 euro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri înscrierile înainte de data afișată ca fiind data limită de înscrieri, când se atinge limita maximă admisă.
De asemenea, data limită a înscrierilor poate fi prelungită până la data concursului (07 IUNIE 2019), în funcție de disponibilitatea locurilor.
Suma plătită poate fi returnată integral cu 16 zile inainte de eveniment, fără nicio taxă suplimentară. După data de 21.05.2019, nicio sumă nu va mai putea fi returnată.

Etapă organizatorică: 07.06.2019, ora 09:00, se vor ridica numerele de concurs de la fața locului (Grădina Publică, Galați).

Etapa de desfășurare propriu zisă:

07.06.2019- Secțiunile Pizza Margherita STG și Pizza Classica, între orele 10:00- 16:00
08.06.2019- Secțiunile Pizza Classica și Pizza Gourmet, între orele 10:00- 16:00

Premiere: 09.06.2019, începând cu orele 18:00

Loc desfășurare concurs și premiere: Grădina Publică, Str. Domnească, Galați, România (link adresa Google Maps)

Secțiuni
Pizza Classica
Pizza Margherita (STG)
Pizza Gourmet

Regulament categorii de concurs
Tematica concursului este Pizza Fantasia.

Categoriile Pizza Classica și Pizza Gourmet se vor desfășura, la alegerea concurentului, în cuptor electric sau pe lemne. Categoria Pizza Margherita (STG) se va desfășura în cuptor pe lemne.

Pizza desert va intra în secțiunea Pizza Gourmet.

Toți concurenții vor putea alege:
între a folosi aluatul propriu adus de ei în recipiente care să respecte normele de igienă în vigoare sau a-l pregăti la fața locului cu ingredientele și ustensilele puse la dispoziție de către organizator.
între a folosi ingredientele proprii sau cele puse la dispoziție de către Organizator prin sponsorul oficial al concursului- Selgros Cash&Carry. O vitrină a acestuia va fi la îndemâna fiecărui pizzar pentru ingredientele de care are nevoie în reprezentarea pizzei sale.

Concurenții vor avea obligația de a purta echipament adecvat și conform cu legislația de activare în alimentație publică.
Concurenții pot purta uniforme cu înscrisurile asociațiilor din care fac parte sau ale pizzeriilor pe care le reprezintă. Nu vor fi acceptate uniforme care includ alte mărci comerciale decât cele ale sponsorilor Pizza Fest. A se verifica lista sponsorilor pe site-ul oficial al concursului: www.pizzafest.ro/sponsorisiparteneri

Concurenți
La acest concurs pot participa pizzari:
în nume propriu,
reprezentând o pizzerie/ unitate gastronomică,
în numele unei asociații gastronomice din care face parte.

Jurizare
Fiecare pizzar va avea la dispoziție:
10 minute pentru secțiunile Pizza Classica și Pizza Margherita (STG)
15 minute pentru secțiunea Pizza Gourmet.

Pentru corectitudine și transparență totală, organizatorul ia următoarele măsuri de precauție:
Niciun jurat nu va cunoaște numele și numărul concurentului a cărui pizza o va juriza, înainte de evaluare și notare.
Numerele de concurs ale aceluiași concurent vor fi diferite de la o secțiune la alta.
După evaluarea și notarea pizzei, juriul va putea aborda concurentul. Acest lucru nu va putea influența nota care a fost dată în primă instanță.

Pe perioada timpului de concurs- 10, respectiv 15 minute alocate secțiunii la care s-a înscris- pizzarul nu va avea voie să părăsească zona de lucru.

Pregătirea și prepararea vor avea loc în fața unui oficial al concursului, acesta din urmă fiind cel care va duce pizza pe un platou de prezentare, juraților. În prealabil, tot el va cântări și va lua temperatura palinei, va analiza ingredientele folosite și organizarea postului de lucru.

Înainte de a trimite pizza spre jurizare, fiecare concurent va secționa pizza în 6 felii și o va așeza pe platoul de prezentare.

Acuratețea utilizării ustensilelor, a ingredientelor și a spațiului de lucru intră în responsabilitatea concurentului și va fi supervizată și notată de către oficialul concursului, care va transmite nota sa, juriului.

Fiecare pizzar va fi notat conform criteriilor de evaluare și punctaj de mai jos:

Organizarea postului de lucru 0-15 pct.
abilitatea de a păstra postul de lucru curat și organizat.
Timp de preparare și coacere 0- 15 pct.
Respectarea timpului de lucru conform regulamentului.
Pregătirea cuptorului 0- 15 pct.
Utilizarea și pregătirea cuptorului, controlarea temperaturii și a timpilor de coacere.
Prezentarea pizzei 0-15 pct.
Dispunerea pizzei pe platou, respectiv a ingredientelor pe aceasta.
Aromă și gust 0-15 pct.
caracteristici de aromă și gust ale aluatului și ingredientelor folosite.
Inovație 0-15 pct.
Utilizarea de metode inovative și condimente noi în domeniu.
Imaginație 0-10 pct
Folosirea imaginației în dispunerea ingredientelor, dispunerea pe platou, în folosirea condimentelor, etc.

Preparare pizza pentru publicul Pizza Fest, 7-9 iunie
Fiecare concurent își poate exprima acordul pentru a intra în echipa de pregătire pizza pentru publicul prezent în cadrul festivalului Pizza Fest, 7-9 iunie 2019, între orele 10:00- 23:00.
Remunerarea va fi stabilită ulterior împreună cu Organizatorul, în funcție de bunul mers al festivalului.

Dispoziții finale
Prin completarea şi formularului de înscriere în concurs, concurenţii declară că au luat la cunoştinţă de prevederile prezentului regulament, sunt de acord cu acestea şi se angajează că le vor respecta întocmai, sub sancţiunea excluderii din concurs.

De asemenea, în calitate de profesioniști în domeniul gastronomiei, concurenții poartă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de igienă alimentară în prepararea și prezentarea produselor, precum și în ceea ce privește respectarea normelor de protecție a muncii, Organizatorul declinându-și orice fel de răspundere.

Prin înscrierea în competiție, participanții își exprimă acordul cu privire la transferul drepturilor de proprietate intelectuală asupra fotografiilor și filmărilor care se vor efectua de către concurenți sau de către Organizator pe toată perioada desfășurării competiției și sunt de acord cu publicarea lor de către Organizator. Concursul va fi promovat şi adus la cunoştinţa publicului larg prin mijloacele proprii ale Organizatorului. Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

Prin revendicarea premiilor de către persoanele declarate câștigătoare în cadrul concursului, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca numele și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.

Prezentul concurs va putea fi întrerupt în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament prin act adițional încheiat în aceeași formă și după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile de acces, de intervenție și de opoziție, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, pentru care Organizatorul este obligat ca în termen de 15 zile de la solicitare să comunice informațiile solicitate și măsurile luate, cu respectarea opțiunilor solicitantului.